1

POTRDILO

3

Leta 2013 smo prejeli nagrado naprednega podjetja

2

Leta 2015 smo bili upravičeni do podelitve nagrade za integriteto

4

V letu 2016 smo bili upravičeni do podelitve nagrade za dobroverno poslovno podjetje

1

Upravičeni smo bili z nagrado združenja podjetnikov Shenxian.